Игри

Предложения от Bing

Информация за страница Турбокомпресори

Още преди 20-30 години развитието на видовете турбокомпресори се намира в подем, но тогава инженерите се сблъскват с един основен проблем и се опитват да намерят ефикасно решение за него. Става дума за забавеното реагиране на двигателя, което е известно с термина „турбо лаг”. Спортните коли от въпросния етап са били с ниска геометрична степен на сгъстяване – колкото да могат да запалят. Същевременно турбокомпресорите са били огромни с голям дебит и налягане. Те обаче страдат от един сериозен и съществен недостатък- достигащите със закъснение нужни на двигателя параметри. Съвременните такива за сметка на това са изключително усъвършенствани по отношение на технологията, конструкциите и материалите. За намаляване на турбо дупката се въвежда т.нар. анти-лаг система, която при частично или напълно затворена дроселова клапа държи компресора в обороти. По този начин той е винаги на разположение за ефективна работа, като това се постига с подаването на повече гориво, а запалването трябва да стане при отворен изпускателен клапан.

                Така температурата на газовете се повишава, което съвсем естествено води до натоварване. Необходимо е обаче температурата на изгорелите газове да бъде контролирана, защото в противен случай натоварването ще е прекалено голямо. В случай, че дадени стойности бъдат превишени, се налага изключване на анти-лаг системата от електронния блок, който управлява двигателя. Всъщност по отношение на регулирането в последните години се работи усилено, като се цели постигане на по-добри показатели  на двигателя при всички режими на работа. Това би подобрило многократно неговата еластичност. Желаното се постига най-вече чрез употребата на променлива геометрия на турбината, с изпускането на газове пред нея или пък чрез комбинация от тези две системи. Всеки турбокомпресор работи при различни максимални обороти, които зависят от отделните видове и конструкции. Що се отнася до това да се постигне ниска инертност, в конструкциите все по-често навлиза употребата на титаниеви колела и търкалящи лагери. От съществено значение и не пренебрегвано в никакъв случай не трябва да бъде ниското тегло на турбинното и компресорното колело.

                Тъй като тези съоражения работят при изключително високи температурни и динамични натоварвания, се налага значително съкращаване на техния ресурс. Това важи особено в случаите на неправилна експлоатация и освен това възниква опасност от повреди. Макар че понякога повреденото турбо може да бъде ремонтирано и рециклирано, често се налага неговата смяна с ново. Най-честите повреди обикновено се дължат на липса на смазване или удар от външно тяло. Друга причина за повредата може да бъде замърсеното двигателно масло, както и голямо противоналягане  от работените газове. Съществуват обаче няколко прости правила, спазването на които помага за запазването на дългия живот на турбото и предпазването от възникване на евентуални и сериозни проблеми. Качеството на двигателното масло е от съществена важност, защото служи едновременно за смазване и охлаждане на турбината. Навременната смяна на маслото и масления филтър също има главна роля за правилното и безпроблемно функциониране на турбото. Ако двигателят е работил дълго, той непременно трябва да се остави включен поне за 2-3 минути преди да бъде изключен. Състоянието на турбопътищата пък на всяка цена трябва да бъде добре следено, тъй като така ще се забележи навреме смученето на въздух.

eXTReMe Tracker